МУ-Плевен запълни и допълнителните 15 места за фармацевти

След направеното класиране на кандидатите, записването на новоприетите студенти-първокурсници приключи на 20 септември

След успешния втори прием на студенти по специалност „Фармация“ Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) получи допълнително 15 места по държавна поръчка за бъдещи магистър-фармацевти. Това стана факт на 15.09.2017 г. с Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти през учебната 2017/2018 година.

МУ-Плевен обяви прием на документи за новите 15 места по държавна поръчка в специалност „Фармация“ на квотен принцип – 8 момичета и 7 момчета. Право на участие в класирането имаха всички кандидат-студенти, положили успешно изпитите по биология и химия, но които не са успели да се класират за магистърските програми на висшето училище – „Медицина“ и „Фармация“. Заявления подадоха 99 кандидат-студенти, желаещи да се обучават по специалност „Фармация“. След направеното класиране на кандидатите, записването на новоприетите 15 студенти-първокурсници приключи на 20 септември.

Висшето училище откри тържествено новата учебна 2017/2018 година на 11 септември за над 500 първокурсници. Към редиците на втория успешен прием от студенти-фармацевти се присъединиха и новоприетите 15, с които първокурсниците във Факултета по Фармация станаха общо 44. Вече във втори курс се обучават техните колеги, които са 30 бъдещи магистър-фармацевти. Постепенно всяка година висшето училище ще увеличава приема на студенти по специалност „Фармация“ до достигане на разрешения капацитет от 60 новоприети.