Министерска заповед регламентира откриването на училище "Валери Петров" в Плевен

В него ще учат около 550 деца от 1 до 7 клас от т. нар. "малка езикова" гимназия

Със Заповед № РД-14- 131 Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев открива новото Основно училище "Валери Петров" - Плевен. Учебното заведение се създава поради привеждане вида на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 2 и 3 ЗПУО и по мотивирано предложение на кмета на Община Плевен, Решение № 518 на Общински съвет - Плевен, и становище от Регионалното управление на образованието - Плевен.

Официалният адрес на училището е ул. „Ал. Стамболийски” № 22, а вторият различен адрес е ул. „Петко Каравелов” № 3. Имуществото му е общинска собственост и ще се финансира от бюджета на Община Плевен, гласи заповедта.

В ОУ "Валери Петров" ще учат около 550 деца от 1 до 7 клас от т. нар. "малка езикова" гимназия. Временно до провеждане на конкурс от РУО - Плевен, за директор е назначена Ирен Тодорова, досегашен помощник-директор в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици.