Пробация за 30-годишен мъж, заживял на съпружески начала с непълнолетно момиче

15-годишната родила дете от него

Левченски районен съд призна подсъдимия Тодор М. /безработен, осъждан/ за виновен в това, че на неустановен ден на месец декември 2015 г. в частен дом, в с. Асеновци, като пълнолетно лице без да е сключил брак заживял съпружески с лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст – момиче на 15 години.

Осъден е на пробация при следните мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, при периодичност за явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител – два пъти седмични седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия период.

През 2014 г. непълнолетното момиче и обвиняемият се запознали, харесали си и през лятото на 2015г. връзката им прераснала в интимна. Отношенията им се задълбочили и след известно време момичето  забременяло, а  двамата живеели в дома на родителите но момичето. На 12.05. 2016 г. непълнолетното момиче родило дете. Двамата нямали сключен граждански брак по законно-установения ред, поради непълнолетието и брачната недееспособност на момичето. След раждането на бебето непълнолетното момиче подало молба до отдел „Социално подпомагане“ гр.Левски за изплащане обезщетение за майчинство. Извършена проверка от социален работник в отдел „Закрила на детето“ гр.Левски установила, че майката  е непълнолетна и живее на семейни начала с обвиняемия.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Плевенски окръжен съд в 15-дневен срок.