Пожарната в Плевен организира дни на отворените врати

Със Седмица на пожарната безопасност служителите на РДПБЗН – Плевен, ще отбележат професионалния си празник.

Със Седмица на пожарната безопасност служителите на РДПБЗН – Плевен, ще отбележат професионалния си празник. Тази година Седмицата се организира от 12 до 18 септември и е наситена с множество прояви за повишаване на противопожарната култура на населението.

Планирани мероприятия:

1. Провеждане на тържествено награждаване на служители по повод „Седмица на пожарната безопасност” на 15 септември от 10 часа в Сградата на РДПБЗН-Плевен, гр.Плевен, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №31
2. Провеждане дни на отворени врати в Оперативен център - Плевен в сградата на РДПБЗН-Плевен, гр.Плевен, ул. „СВ. Св. Кирил и Методий“ №31 от 12.09.2016г. до 14.09.2016 година от 09:00 часа до 12:00 часа
 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, гр.Плевен, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 31, тел: 064/864 538; 064/864 370; 064/864 263
1. Дни на отворени врати с провеждане на пресконференции с обществеността по актуални въпроси за мерките по пожарна безопасност и запознаване с характера на работата в РСПБЗН – Плевен от 12.09.2016 г. до 18.09.2016 г.;
2. Откриване на две приемни за граждани и отворени телефонни линии в РСПБЗН – Плевен в периода от 12.09.2016 г. до 18.09.2016 г.;
3. Провеждане на демонстративно занятие в ЦДГ „Иглика”, гр. Плевен, ул. „Карлово” № 4 на 16.09.2016 г. от 10:00 ч.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг,  гр.Червен бряг, ул. „Георги С. Раковски” № 8 тел: 0659/9 22 22; 064/864 681
1. Ден на отворените врати с демонстрация на възможностите на противопожарната техника в сградата на РСПБЗН – Червен бряг на 13.09.2016г.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Гулянци, гр.Гулянци, ул. „Индустриална” № 10,  тел. 06561/21 21
1. Провеждане на демонстративно ПТЗ – гасене на тава с ЛЗТ и ГТ и представяне възможностите и оборудването на Противопожарен автомобил „Ивеко Еврокарго“  на двора на РСПБЗН-Гулянци на 13.09.2016 г. от 10,00 часа до 12,00 часа;
2. Организирана е  приемна за граждани с обявени открити телефонни линии за връзка – 06561/ 2121 в сградата на РСПБЗН-Гулянци от 12.09 до 16.09.2016г. от 09,30 ч. до 12,00 ч.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Левски, гр. Левски, ул. „Патриарх Евтимий” № 43; тел: 0650 / 8 08 40
1. Дни на отворени врати от 12.09 до 15.09.2016г. от 08.30 до 17.00 часа;
2. Организиране временна приемна на граждани в РСПБЗН-Левски от 12.09 до 15.09.2016г. от 09.00 до 11.00 часа;
3. Организиране и провеждане на демонстрации пред обществеността на действия при гасене на пожар на ЛЗТ и ГТ и извършване на аварийно-спасителни дейности при отводняване  в сградата на РСПБЗН-Левски на 16.09.2016г. от 09.30 до 11.30 часа.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Никопол, гр.Никопол, пл. „Европа” № 3, тел: 06541/20 42
1. Дни на отворените врати в сградата на РСПБЗН-Никопол от 12.09 до 14.09.2016 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.;
2. Приемна за граждани с открити телефонни линии в сградата на РСПБЗН-Никопол, в  периода 12.09 – 15.09.2016 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.;
3. Демонстриране пред обществото на тактико – техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации в гр. Никопол, ул. „Ал.Стамболийски” № 5, пред сградата на Община Никопол  на 13.09.2016 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Белене, гр.Белене, ул. „България” № 50,  тел. 0658/3 13 63, 064/864 684
1. Провеждане на Ден на отворени врати в РСПБЗН-Белене  района на РСПБЗН гр.Белене ул. „България“ № 50 на 12.09.2016 г. от 09.00 до  12.00 ч.;
2. Организиране приемна за граждани и открита телефонна линия в РСПБЗН – Белене в периода 12.09 до 18.09.2016 г. от 09.00 – 17.00 ч.;
3. Провеждане на занятие с демонстрация на наличната пожарна техника в РСПБЗН-Белене в Административна сграда на „НЕК“-ЕАД гр.Белене ул. „Ф. Дечев“ № 1 на 13.09.2016 г. от 10.00 – 11.00 ч.;
4. Провеждане на среща между бивши и настоящи служители на РСПБЗН - Белене