Обявиха вакантни длъжности за медицински специалисти в детски заведения в Плевен

Документите се подават до 8 април

Община Плевен обяви на своя сайт вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения. Те са за ОДЗ № 2 "Зорница" и ОДЗ № 3 "Еделвайс" в ж.к. "Сторгозия".

Изискванията за заемане на длъжността са образователно квалификационна степен "бакалавър” или "професионален бакалавър" по специалности "акушерка" и "медицинска сестра" от професионално направление "Здравни грижи". Необходими документи -  заявление за заемане на съответна вакантна длъжност, диплом за притежаваната образователно квалификационна степен, автобиография/СV.

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен в срок до 8 април. Постъпване веднага.