Община Плевен обяви вакантни длъжности за здравни кабинети, детски градини, училища и ясли

Търсят се общо 12 медицински специалисти

Община Плевен обяви 12 вакантни длъжности в здравни кабинети, в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения.

Местата са за медицински сестри и са в ДФСГ "Интелект”, ОДЗ "Славейче”, "Трети март” (2 бр.), "Зорница” и "Гергана”, ЦДГ "Юнско въстание”(2 бр.), "Кокиче”, "Щастливо детство” и "Синчец”, както и в Дом за деца лишени от родителска грижа "Детелина”.

За длъжностите могат да кандидатстват медицински сестри с квалификационна степен "Бакалавър” или "Професионален бакалавър” по специалности от професионално направление "Здравни грижи”. Необходимите документи са: заявление за заемане на съответна вакантна длъжност, диплом за исканата образователно квалификационна степен и автобиография.

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на граждани в срок до 04.12.2015 година включително, на адрес: Плевен, пл. ”Възраждане” № 4.