В МУ-Плевен ще се проведе последният изпит по биология за 8 бакалавърски специалности

На 27 юли ще бъде качено третото класиране на кандидат-медиците

На 27 юли, понеделник, в Учебния корпус на Медицински университет – Плевен ще се проведе последният конкурсен изпит от кандидатстудентска кампания 2015 – тестът по биология за общо 8 бакалавърски специалности във факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и Медицинския колеж. Точно в 7.45 ч сутринта в зала 405 на Учебния корпус кандидат-студент ще изтегли варианта на теста по биология в присъствието на представители на Академичното ръководство, на Комисията за оценка на конкурсните работи и родители. На изпита, който е с продължителност 2 астрономически часа, ще се явят 204 кандидати. Общият им брой от двата приема на документи за бакалавърските програми – предварителен и редовен - е 479, от които жените са 386, мъжете – 93 и 3 са възстановяващите студентски права. Кандидатите участват в класирането с най-високата оценка, която са получили от теста на предварителните изпити, от редовната сесия на 27 юли или на държавен зрелостен изпит по биология. Първото класиране за бакалавърските специалности ще излезе на 29 юли, а записването на новоприетите студенти ще се проведе в рамките на три дни по факултети – 30, 31 юли и 3 август.

Във Факултет «Здравни грижи» кандидат-студентите ще се състезават за 55 места по държавна поръчка за специалност Медицинска сестра» и 30 места за «Акушерка». В Медицинския колеж местата за "Медицински лаборант» са 22, за «Рентгенов лаборант» - 16, за «Помощник-фармацевт» - 25 места и 21 за «Социални дейности». Във Факултет «Обществено здраве» кандидатите се борят за 40 места, държавна поръчка, по специалност «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» и 15 места за «Опазване и контрол на общественото здраве».

Във Факултет «Медицина» приключи записването на новоприетите студенти след първо класиране със запълване на 50 места от общо 90 по държавна поръчка за новата учебна 2015/2016 година. Тази година поради по-добрите резултати по биология и химия, след първо класиране най-ниският бал на кандидат-медиците е сравнително висок – 33.26 (от максимален 36.00) за жените и 30.76 за мъжете. На 24 и 27 юли продължава записването на приетите студенти след второ класиране за «Медицина». На 27 юли вечерта на сайта на МУ-Плевен ще бъде качено третото класиране на кандидат-медиците, а записването ще се проведе в рамките на два дни – 28 и 29 юли. След приключване на записването и при наличие на незаети места по държавна поръчка за «Медицина», кандидатите трябва да подадат заявление в Ректората на 30 и 31 юли за понататъшно участие в класирането или на 1 и 2 август по електронен път.

До дни на сайта на висшето училище предстои официално обявяване на условията и графика за прием на студенти срещу заплащане в МУ-Плевен за новата учебна 2015/2016 година.