Легендите за произхода на село Коиловци

"Кои ловци убиха мечката?", се питали хората

Коиловци е село в Северна България, намиращо се в община Плевен, Област Плевен. Селото съществува от епохата на феодализма и зараждащия се капитализъм. Създадено е в края на 17-ти век, около 1680 г.

През 1926 г. в Коиловци са заселени българи бежанци от село Ловча, Драмско, Северна Гърция, които намерили подслон в селото. На всяко семейство са измерени по два декара дворно място в западната част на селото, зад шосето Плевен — Никопол. През следващата година всяко домакинство е оземлено с по 30 декара земеделска земя.

За произхода на името на селото съществуват няколко легенди. Според първата, името си е получило от тревата „коило“, която изобилно растяла около него. Другото предположение е, че в околността на селото още преди то да бъде заселено е имало турски колиби, които на турски език се наричали „коилу“. Третата версия гласи, че намиращото се в дерето в центъра на селото тресавище някога било дъно на езеро, в което се удавили неизвестни ловци. Селяните се питали „Кои ловци?“. Оттогава селото се нарича Коиловци. Четвъртата и най-разпространена версия е, че в древни времена Дунавската равнина била покрита с гъсти гори. Затова имената на повечето селища в нея носят имена на дървета или растения (Дъбник, Ласкар, Лозица, Тръстеник, Върбица, Ореховица, Бръшляница, Вълчитрън и други). Така било и в района на село Коиловци, където бродела свирепа мечка. Тя била страшилище за населението. Но се намерили ловци, които я убили. Всички се питали "Кои ловци убиха тая мечка?". Оттам идват и имената на селата Коиловци и Мечка.

Населението изповядва предимно източноправославното християнство. Особено голям празник е селският събор на Димитровден. На сбора идват предимно близки хора — сватове, братя, сестри, приятели, които живеят в други населени места. През последните години този ден е обявен като ден на селото. Организират се музикални програми в центъра на селото, приготвят се храни и питиета с пари, отпуснати от общината и от спонсори.