Отдават на търг помещения за аптека в Коиловци

Началната месечна наемна цена е 72 лв без ДДС. Депозитът за участие в търга е от 400 лв.

От уведомление от кмета на Коиловци става ясно, че на 22 януари ще се състои публичен търг с тайно наддаване. Търгът ще е чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 години на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещения за аптека с обща площ 52 кв.м. Те се нахождат на І-ви етаж от масивна двуетажна сграда – Здравна служба.

Търгът ще се проведе на 22 януари от 14.00ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3. Началната месечна наемна цена за помещенията е в размер на 72 лв без ДДС. Депозитът за участие в търга е от 400 лв.

Желаещите да огледат имота трябва да се обърнат към служителите на кметство Коиловци. За повече информация може да се посети сайта на Община Плевен.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 30 януари от 14.00ч. при същите тръжни правила, информират от Общината.