Новини с таг въздух

Изложбата разказва за случващото се в душите на творците по време на социалната изолация, наложена заради ковид епидемията

Вчера, 21 март, в галерия „Рос-арт“ на хотел "Ростов" бе открита изложбата "Нюанси на време...

Животът | 22-03-2021, 12:30 | plevenutre.bg

Документът ще бъде представен първо на заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

Изпълнението на мерките по програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за к...

Животът | 17-03-2021, 11:09 | plevenutre.bg

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух

 Община Плевен организира Заключителна пресконференция на 24 февруари 2021 г. (сряда) във връзка с...

Мисия | 21-02-2021, 10:49 | plevenutre.bg

Основната й цел е планиране на мерки за подобряване качеството на въздуха на местно ниво

Общински съвет - Плевен прие Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 - 20...

Мисия | 28-01-2021, 10:33 | plevenutre.bg

Oтчетено e превишение на фините прахови частици от 1.3 пъти

Превишени норми за фини прахови частици във въздуха са регистрирани в 11 български града. Концентрация...

Животът | 22-01-2021, 15:53 | plevenutre.bg

Програмата влиза за обсъждане в Общинския съвет

Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на община Плевен, вли...

Мисия | 18-01-2021, 12:01 | plevenutre.bg

Предвиденото с предложените мерки общо намаляване на годишните емисии на ФПЧ10 за община Плевен е 125 тона/годишно

Обществено обсъждане на Предварителния вариант на "Комплексна програма за качество на атмосферния възду...

Животът | 02-10-2020, 12:18 | plevenutre.bg

От местната управа уведомяват всички граждани и заинтересовани страни

Община Плевен уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че на основание чл. 36 от Наредба №7 з...

Мисия | 28-09-2020, 15:30 | plevenutre.bg

"Изграждането на "Балкански поток" навлиза във финалната си фаза", посочи премиерът

Премиерът Бойко Борисов инспектира трасето на газопровода "Балкански поток" от птичи поглед. "Със зам...

Мисия | 23-09-2020, 11:17 | plevenutre.bg

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух

в Община Плевен се състоя Начална пресконференция във връзка с изпълнението на  проект № BG16M1OP0...

Мисия | 27-07-2020, 14:44 | plevenutre.bg

Начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.002-0022 "Разработване на К...

Мисия | 25-07-2020, 07:16 | plevenutre.bg

Мерките в сектор енергетиката и промишленост произтичат от задължения по европейското законодателство.

Министерският съвет прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 - 2030 г. Прог...

Мисия | 13-09-2019, 07:02 | plevenutre.bg

Правителството прие Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители,...

Мисия | 09-06-2019, 07:01 | plevenutre.bg

Тя ще подпомогне общините в прилагането на мерки за постигане на устойчиво съответствие по показател фини прахови частици

Правителството прие Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 - 2024г.,...

Мисия | 06-06-2019, 07:06 | plevenutre.bg

Допустими дейности са закупуване на електроавтобуси, тролейбуси и трамваи, както и станции за зареждане

На провелото се четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда” (ОП...

Мисия | 29-05-2019, 07:10 | plevenutre.bg