Новини с таг доклад

Двата документа съдържат подробна информация и анализ по темата

Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 - 2020...

Мисия | 26-08-2021, 10:16 | plevenutre.bg

През първата половина на 2020 г.: 24% спад на катастрофите

Министерският съвет прие Обобщен доклад за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението...

Крими | 07-01-2021, 07:03 | plevenutre.bg

Продължава намалението на безработицата и увеличаването на заетостта сред по-възрастното население

Правителството одобри Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот н...

Парите | 23-01-2020, 12:26 | plevenutre.bg

Проследяват се специфичните за младите хора предизвикателства, социално-икономическите реалности, нагласите и ценности

Министерският съвет одобри Годишния доклад за младежта за 2018 г. Докладът представя информация за съст...

Мисия | 27-06-2019, 08:13 | plevenutre.bg

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са инициирани промени в редица нормативни актове

Доклад на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата въ...

Мисия | 08-11-2017, 13:54 | plevenutre.bg