Д-р Валентин Христов: Сумата от 6 600 000 лв. с ДДС за Многофункционална спортна зала в Плевен е за различни дейности, свързани с цялостната реализация на проекта

Новините

29-12-2023, 14:40

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

"Сумата, заложена в държавния бюджет за 2024 година от 6 600 000 лв. с ДДС за Многофункционална спортна зала в Плевен, е за различни дейности във връзка с успешната реализация на проектното предложение. Тези средства са за проектиране, строителен надзор, одит, инвеститорски контрол, оценка за съответствие, държавни такси и всичко, което съпътства реализацията на проекта в цялост“. Това информира кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов по повод постъпили запитвания по проектното предложение.

В приетия на второ четене от Народното събрание Бюджет`2024, Приложение 3, са включени четири проекта на Община Плевен: за Многофункционална спортна зала - за 6 600 000 лв.; Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ от пл. „Ст. Стамболов“ до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров“ - това е ремонта на т. нар. Стара главна улица - за 3 923 500 лв.; „Изграждане на улица в жк „Дружба” от ОК 271 до ОК 442 - продължение на ул. „Климент Охридски”: Етап 1: от км 0+000 до км 0+142 - дясно платно (южно) и южен тротоар и Етап 2: от км 0+142 до км 0+411,60 - за 2 100 000 лв.; и „Реконструкция на кръстовище бул. „Хр. Ботев“ - ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов“, гр. Плевен – за 1 110 000 лв. Всички посочени суми са с ДДС.