Председателският съвет към Общински съвет - Плевен се събира извънредно

Мисия

11-06-2024, 10:16

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Започва дебат по наредбата за общинските фирми и реда за поставяне на вендинг автомати

Председателят на Общински съвет - Плевен, доц. д-р Иван Малкодански свиква днес, 11 юни, извънреден Председателски съвет. Предварителният дневен ред на заседанието включва две точки, както следва:

1. Обсъждане на предложения за промени в Наредба № 8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала;

2. Обсъждане на предложения за промени в Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен, във връзка с регламентиране поставянето на автомати за топли напитки  и храни /вендинг автомати/.

Свикването на днешната среща е провокирано от близо 5-часовия дебат по темата за управлението на общинските фирми, състоял се по време на последната сесия на ОбС - Плевен. По искане на общинските съветници в рамките на дебата тогава бяха изслушани управителите на всяко едно от шестте търговски дружества с общинско участие: д-р Мариана Лазарова на "ДКЦ II - Плевен" ЕООД, д-р Николай Хинков на "ДКЦ III - Плевен" ЕООД, инж. Ангел Несторов на "Тролейбусен транспорт" ЕООД, инж. Йордан Богословов и инж. Пламен Петков на "Инжстрой" ЕООД, Дамянка Владимирова на "Паркстрой" ЕООД и Лидия Железарова на "Тибор" ЕАД. Съветниците изискаха справки за финансовите резултати на фирмите, начина на работа, планирани инвестиции и печалби. Тогава бе поискано и свикване на извънредно заседание на ОбС- Плевен с дебат относно работата и начина на управление на общинските фирми, както и промени в Наредба 8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

„Целта на промените, които трябва да бъдат направени в Наредба №8, е общинските фирми да започнат да работят за Общината, в полза на гражданите. Да има стремеж за развитие, увеличаване на печалбата, разкриване на работни места, идеи за инвестиции“, коментира доц. д-р Малкодански.

След като бъдат направени промени в Наредба №8 при спазване на съответните законови срокове за обществено обсъждане и влизане в сила на направените изменения, ще се пристъпи и към конкурси за избор на нови управители, тъй като мандатите на действащите към момента са изтекли.