Окръжна и Районна прокуратура - Плевен проведе съвместно „Ден на отворените врати“

Мисия

23-04-2024, 15:41

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

По време на срещата бе проведен дебат на тема: „За или против смъртното наказание“

Ученици от 9, 11 и 12 клас на ПГРТО-Плевен, обучаващи се в специалност „Съдебна администрация“, станаха част от инициативата „Ден на отворените врати“, съвместно организирана от Окръжна и Районна прокуратура - Плевен.

Гостите бяха посрещнати от административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен, Владимир Николов, административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен, Владимир Радоев, и зам.-районните прокурори - Мирослава Митева и Добринка Матеева.

По време на срещата бе проведен дебат на тема: „За или против смъртното наказание“. Учениците бяха разделени на отбори, като по време на дебата демонстрираха отлична подготовка и умения за мотивиране на избраната теза. Най-добре представилият се отбор получи грамота за добро представяне, а останалите участници получиха индивидуални награди.

Двамата административни ръководители запознаха гостите с историческите и съвременни аспекти по темата и приложението на този вид наказание в международен план.

Информационната кампания „Ден на отворените врати“ се провежда всяка година по повод 16 април - Ден на Конституцията и професионален празник на юриста и съдебния служител, като има за цел повишаване правната култура на учениците и доверието в работата на съдебната власт.