Актуализираха състава на Общинския съвет по наркотични вещества

Мисия

28-03-2024, 12:25

Снимка:

ОбС-Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

В съвета влизат 13 души, двама от тях са представители на местния парламент

ОбС - Плевен актуализира състава на Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/. В съвета влизат 13 души, двама от тях са представители на местния парламент. Със свое решение днес съветниците определиха това да бъдат д-р Антонио Василев и Ивайло Петров.

ОбСНВ е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на Общинския съвет.Действащият в момента състав на ОбСНВ – Плевен,след днешното решение на Общинския съвет, е както следва:

- Катя Божикова - председател на Общинския съвет по наркотични вещества;

- Рени Бояджиева – секретар;

Членове на ОбСНВ – Плевен:

- Д-р Антонио Василев – общински съветник;

- Ивайло Петров – общински съветник;

- Георги Георгиев – представител на Областна дирекция на МВР-Плевен;

-  Александър Пеев – представител на Областна дирекция на МВР-Плевен;

- Д-р Юлиян Найденов – представител на Регионална здравна инспекция;

- Яна Личева – представител на Регионално управление по образование;

- Елица Спасова – представител на отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ - Плевен;

- Христина Декова – представител на БЧК – Плевен;

- Д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен;

- Мая Тодорова – старши експерт в Община Плевен;

- Гл. ас. д-р Олимпиада Атмажова, дм – специалист по клинична токсикология.

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в сила от 30.03.1999 г., Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) се създават в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Съветите разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, осъществяват и превантивни дейности и програми. Финансират със средства от държавния бюджет.