Проведе се редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация - Плевен

Мисия

19-03-2024, 17:44

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Днес в Областната администрация се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, Плевен. 

  Заседанието беше свикано и председателствано от областния управител Виолета Иеремиева. В него участваха заместник областният управител инж.Александър Йотков, кметът на община Плевен д-р Валентин Христов, представители на общините Белене, Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, Кнежа, Левски, Пордим, Червен бряг, инж.Климент Тодоров – управител на „ВиК”ЕООД, Плевен и др.

Работата на участниците във форума протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2023 г.;

2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2023 г.;

3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2024 г.;

4. Разглеждане и приемане на подробна инвестиционна програма за 2024 г. на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, Плевен.

5. Всички горепосочени документи бяха подложени на гласуване и единодушно приети.

В резултат на последвалата дискусия, членовете на Асоциацията  решиха:

- Асоциацията да изпрати предложение до Министерство на околната среда и горите за приоритетно финансиране на инвестиционни проекти на общините за подмяна на водопреносната мрежа;

- Асоциацията да отправи  предложение за споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по силата на което общините да поправят със свои средства нарушените асфалтови настилки, вследствие на ремонтни дейности на „ВиК”, като впоследствие МРРБ да им възстановява вложения финансов ресурс.