В РИОСВ - Плевен бяха разпределени количествата билки под специален режим на опазване и ползване

Мисия

29-02-2024, 10:23

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

РИОСВ – Плевен свика комисия с представители на Държавните горски и ловно стопанства и Общините от област Ловеч. Комисията разпредели количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, определени за 2024 г. със заповед №РД-99/05.02.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. Държавен вестник № 15/2024 г.). Разпределението се извърши въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на билки от лечебни растения в област Ловеч. Разпределени са количества от цвят лечебна иглика и стрък лечебен ранилист за област Ловеч.

Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел.

В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел през съответната година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир (бодлив залист), дилянка, пролетен горицвет и др.