Областното координационно звено за прилагане на Механизма за включване в образователната система на деца и ученици проведе заседание

Мисия

13-02-2024, 13:23

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Плевенска област е единствената в страната със 100% обхват на учениците от 7 и 8 клас

На 13 февруари в зала „Плевен” на Областната администрация се проведе заседание на Областното координационно звено за прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, регламентиран от постановление №100 на Министерски съвет от 08.06.2018 г. Заседанието беше свикано от председателя на Областното координационно звено Николай Абрашев – заместник областен управител.

Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система.

Албена Тотева – началник на Регионалното управление на образованието – Плевен. откри форума с добрата новина, че Плевенска област е единствената в страната със 100% обхват на учениците от 7 и 8 клас. Този резултат е постигнат благодарение на партньорството между директорите на училищата и общинските администрации. Беше отбелязано и доброто партньорство на РУО с полицията и Агенцията за социално подпомагане.

В този контекст Албена Тотева благодари на общинските администрации от областта, като особено подчерта ефективната работа по обхващане от системата на образованието на децата и учениците в общините: Левски, Червен бряг, Белене, Кнежа и Долни Дъбник. Тя призова към още по-активна съвместна работа и координация между институциите по места. Само така ръководствата на училищата ще имат силен институционален гръб в работата си със семействата, които неглижират необходимостта от образование за своите деца.

Албена Тотева настоя общинските администрации да регламентират и задействат процедура по налагане на санкции на родителите, които лишават децата си от достъп до училище, като своевременно уведомяват областния управител за всички конкретни случаи.

Николай Абрашев подчерта важността на прилагането на Механизма, защото  необхванатите от образователната система деца и ученици са потенциали безработни в бъдеще.

На заседанието на Областното координационно звено, освен че беше направен отчет за постигнатото, беше обменен ценен опит, дискутираха се проблемите и трудностите, очерта се необходимостта от засилване на междуинституционалното партньорство и от актуализиране на базата данни за отпадналите от училище деца  с подробна информация за конкретните  причини, довели до това.