Одобриха Проект за държавен план-прием за учебната 2024-2025 г. в област Плевен

Мисия

12-02-2024, 17:32

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Заседанието беше открито от Николай Абрашев – заместник областен управител

В зала "Плевен" на Областната администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, на което беше обсъден Проект за държавен план-прием за учебната 2024-2025 г. в неспециализираните училища в област Плевен.

Заседанието беше открито от председателя на Комисията Николай Абрашев – заместник областен управител, който акцентира върху ангажимента и отговорността на институциите за кариерното ориентиране на учениците още от 8 клас.

Албена Тотева – началник на Регионалното управление на образованието - Плевен представи  основните предложения в държавния план-прием, който е изработен в тясно сътрудничество и партньорство между директорите на училища, работодателите, браншовите организации, бюрата по труда, общинските администрации, социалните партньори и Областна администрация. Представители на всички тези институции присъстваха на заседанието.

Държавният план-прием обхваща 19 средни училища, 2 профилирани гимназии, 22 професионални гимназии и 4 обединени училища на територията на Плевенска област.

Ръководството на всяко училище само определя  паралелките и броя на учениците в тях, както и начина на формиране на бала за прием през учебната 2024-2025 г. Предложенията, включени в плана,  са балансирани и отговарят на потребностите на работодателите, подкрепени са от кметовете на общините и от бюрата по труда.

Освен широката гама от специалности, в Плевенска област устойчиво се предлага дуална система на обучение. През следващата учебна година тя ще разшири обхвата си и ще бъдат разкрити още 4 паралелки.

Предложеният план регулира и приема на ученици със специални образователни потребности. В него са включени  и защитени специалности, за които се очаква бъдещ недостиг на специалисти на пазара на труда.

След дискусия предложеният държавен план-прием беше подложен на гласуване и единодушно приет, след което ще бъде представен в Министерство на образованието и науката.

Обобщавайки впечатленията си от заседанието и на базата на професионалния си опит, Николай Абрашев отправи към членовете на Комисията едно прагматично предложение – да се организират срещи между бъдещи зрелостници, представители на работодателите, браншовите организации и бюрата па труда. Така де се даде възможност на младежите да поставят въпроси, свързани с професионалната им реализация. Целта на тези срещи е младите хора да открият своята  мотивация да останат в Плевен - цел, която Николай Абрашев е възприел като лична кауза.