Над 81 млн. лв.са договорени безвъзмездно по европейски проекти през 2023 г. в област Плевен

Плевен

05-12-2023, 13:46

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Най-голям е броят на проектите по Програмата за развитие на селските райони

На 5 декември 2023 г. екипът на ОИЦ – Плевен се срещна с представителина медиите, за да представи напредъка в областта през 2023 г. по програмите, съфинансирани от европейските фондове.

От октомври 2022 г. до края на ноември 2023 г. в област Плевен са сключени 184 договора за подпомагане от европейските фондове. Общата им стойност е почти 115 милиона лева, от които над 81 милиона представляват безвъзмездна подкрепа. От тях към 1 декември 2023 г. реално са изплатени 9 762 765 лв.

Най-голям е броят на проектите по Програмата за развитие на селските райони. 143 проектни идеи ще получат безвъзмездно близо 66 милиона лева при успешна реализация. 68% от планиранатаподкрепа са договорени за инвестиции в материални активи – за закупуване на техника за повишаване на производителността, обема на продукцията и по-ефективното използване на ресурсите, за инвестициив опазване на околната среда и внедряване на иновативни технологии, за изграждане на централи, захранвани от ВЕИ, за създаване или разширяване на складови бази. Подкрепениса въвеждането нанови екологични технологии за отглеждане на зеленчуци и овощни градини, закупуването на специализирано оборудване и софтуер за преработвателно предприятие за белене на слънчоглед, инвестиции в автоматизация на млекопреработвателно предприятие, в модернизация на мелница, за климатизация на оранжерии, в бази за зърносъхранение и складове напреработвателни предприятия, за развитие на биологично растениевъдство и животновъдство.

25% от договорената безвъзмездна помощ ще бъдат вложени в основни услуги и обновяване на уличната и пътната мрежа в селските общини. Три проекта получават финансиране на подготвителни дейности засформиране на местни инициативни групи (МИГ): МИГ Пордим – Плевен, МИГ Кнежа и МИГ Гулянци – Плевен. Съществуващите вече групи Белене – Никопол, Долна Митрополия – Долни Дъбник иКарлуковски карст – Червен Бряг – Искър са подкрепени финансово от Програмата, за да разработят стратегиите си за развитие за периода 2023 – 2027 г.

Средства за проучване и популяризиране на нематериалното културно наследство на банатските българи от село Гостиля получава местното читалище, което в края на проекта ще издаде алманах с характерните обичаи, традиции, ритуали, наричания, диалектни думи, както ирецепти за приготвянето на традиционни ястия.С проекта на читалище "Христо Ботев – 1892" в Белене ще се подобрят условията за реализиране на културни инициативи и развитие на културния туризъм в града – ще се подменят сценичните завеси и осветителна техника в салона на читалището, ще се изгради ново стълбище и ще се ремонтира музикалната стая. Предвидени са и средства за поставяне върху фасадата на сградатана барелефа на Христо Ботев, изработен още през 2017 г. с дарителска кампания. Община Долни Дъбникполучава подпомагане за изграждане на екопътека по поречието на р. Вит, на територията на защитена зона „Студенец“ в землището на с. Садовец, а Община Белене е договорила финансиране за преустройство и ремонт на съществуващата сграда на автогарата за съвместяване на две функции – автогара и туристически информационен център.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 отвори още в края на 2022 г. първите възможности за кандидатстване. Единадесетте общини в област Плевенса сключили договори и работят по две от процедурите – „Грижа в дома“ в помощ на над 1500 нуждаещите се хора с увреждания и възрастнии „Укрепване на общинския капацитет“, за да подготвят служителите си за реформиране на системата на социалните услуги за интегрирана подкрепа.

„Бъдеще за децата“ е процедурата, която осигурява финансиране от европейските фондове за здравна профилактика, патронажна грижа за деца от 0 до 3 г.,услуги за ранно детско развитие и здравно-социални услуги за деца и младежи, консултиране и посредничество за пазара на труда за младежи до 20-годишна възраст от уязвими групи.Къмкрая на ноември 2023 г.общините в Гулянци, Кнежа, Червен бряг и Плевен имат одобрени проекти за общо 1 514 493 лв. безвъзмездна подкрепа.

Нуждаещи се от Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Искър, Кнежа, Никопол, Пордим и Червен бряг получават от края на 2022 г. топъл обяд по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, където общият размер на договорената помощ е 4 244 725 лв., а продължителността на повечето проекти е 36 месеца.