Общинският съвет избра доц. Иван Малкодански за свой представител в Националното сдружение на общините

Мисия

30-11-2023, 16:02

Снимка:

ОбС-Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Общинските съветници на Плевен приеха решението на днешното си редовно заседание

Председателят на Общински съвет - Плевен, доц. Иван Малкодански ще представлява местния парламент в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. При невъзможност от негова страна за участие в заседание на Събранието, той ще бъде заместван от общинския съветник Генади Тодоров. Общинските съветници на Плевен приеха решението на днешното си редовно заседание.

Община Плевен е член на Националното сдружение на общините съгласно решение от декември 1999 г. Съгласно устава на Сдружението в него всяка община е представена от двама делегати - кмета на общината и представител на общинския съвет. В тази връзка в двумесечен срок след провеждане на първото си заседание новоизбраният общински съвет трябва да определи своя делегат в Общото събрание. Основните ангажименти на избрания са свързани с участие в заседанията на Общото събрание, които се провеждат веднъж или два пъти годишно, представяне на позицията на съответния общински съвет по обсъжданите теми и осигуряване на обратна информация за взетите решения. За осигуряване участието на представители на общинския съвет във всяко заседание на Общото събрание е удачно с решението за определяне на представител да се определи и зам.- представител. С оглед на всичко гореизложено е и днешното решение на Общински съвет - Плевен.

Редовното Общо събрание на НСОРБ е насрочено за 27 и 28 февруари 2024 г., като преди това ще бъдат проведени Регионални заседания, на които трябва да бъдат излъчени кандидатурите за новия състав на Управителния и Контролния съвети, както и представителите за съответния Регион за развитие, като Регионалното заседание за Северозападен район ще се проведе на 17 януари 2024 г. в гр. Монтана.