Клуб по спортни танци "Артефакт" приключи работа по проект "Спорт за децата в свободното време" за 2023 г.

Спорт

18-11-2023, 17:48

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

С реализирането на проекта се осигури възможност за 60 деца да придобият знания, умения и навици за практикуване на спортни танци

Клуб по спортни танци "Артефакт" приключи работа по проект "Спорт за децата в свободното време" за 2023 г.

Проектът допринесе за постигане целите на програма "Спорт за децата в свободното време" и се финансира от Министерството на младежта и спорта. С неговото реализиране се създадоха условия за повишаване на интереса в децата към здравословна физическа активност и се увеличиха възможностите за участие в спортните занимания по спортни танци през свободното им време на плевенските деца.

С реализирането на проекта се осигури възможност за 60 деца да придобият знания, умения и навици за практикуване на спортни танци чрез свободен достъп до спортна база и безплатни занимания с квалифицирани треньорски кадри.

Проектът стартира месец март 2023 и приключи на 05.11.2023 година. По утвърден график децата имаха възможност да придобият първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта. Осигурен бе свободен достъп до спортната база, квалифицирани спортни специалисти и дежурни медицински лица. Чрез реализацията на проекта Клуб по спортни танци "Артефакт" повиши ефективността на неговата общественополезна дейност, както и създаде възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие в областта на спортните танци.