РДПБЗН - Плевен напомня мерките за осигуряване на пожарна безопасност през зимния сезон

Животът

16-11-2023, 11:07

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

"Бъдете отговорни към себе си, към близките и домовете си!", апелират от плевенската пожарна

Зимният сезон е в началото си. С понижението на температурите започна използването на различни по вид отоплителни и нагревателни уреди в помещенията. Това довежда до възникването на първите пожари в жилища на територията на област Плевен, свързани с отоплителния период на годината. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен загубата на дом, имущество и ценности, води до застрашаване на човешкия живот.

РДПБЗН - Плевен напомня изискванията за безопасно отопление:

- Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.

- Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.

- Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.

- Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.

- Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат, когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.

- Коминните тела трябва редовно да се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.

- При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.

- При използване на газови отоплителни уреди с открито горене, задължително да се осигури приток на свеж въздух;

- Газови отоплителни уреди, работещи на пропан бутан и бутилките за пропан бутан, да не се разполагат и използват в помещения, пода на които е разположен под нивото на прилежащия терен;

- След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.

- Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.

- Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.

- Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.

По въпроси, касаещи пожарната безопасност, да се търсят служителите от съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. При пожар се съобщава по най-бързия начин на телефон 112.

"Спазването на тези правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате. Бъдете отговорни към себе си, към близките и домовете си!", апелират от плевенската пожарна.