В Областната администрация се проведе заключително заседание на Комисията за изработване на Карта на социалните услуги

Мисия

07-11-2023, 16:30

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Членовете на Комисията са експерти в сферата на здравеопазването и социалните дейности от общините в област Плевен

Под председателството на областния управител Виолета Йеремиева се проведе заключително заседание на Комисията за утвърждаване на Карта на социалните услуги в областта.

Членовете на Комисията са експерти в сферата на здравеопазването и социалните дейности от общините в област Плевен. 

На срещата беше дискутиран окончателният вид на Картата на социалните услуги, която отразява актуалните потребности на нуждаещите се от тях  на територията на единайсетте общини.

Велислава Цолова направи предложение в Картата да бъдат включени и да се припознаят като държавна делегирана дейност услугите, които предлага Центъра за приложен поведенчески анализ на сдружение „Аутизъм днес”, който тя ръководи.

Центърът се намира в Плевен и до момента се финансира изцяло от дарения. В него се предлагат висококвалифицирани терапевтични грижи за 52 потребители – деца с разстройства от аутистичния спектър.

Във връзка със закриването на Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ в Картата на социалните услуги на територията на община Плевен ще бъде добавена резидентна грижа за деца с увреждания и за деца, нуждаещи се от постоянна медицинска грижа.