ОДМВР - Плевен: Предприети са всички необходими мерки за спокойно протичане на изборния ден

Мисия

04-11-2023, 13:31

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Екипи от полицаи и пожарникари са извършили охранителни обследвания на 149 обекта, където ще бъдат разположени 288 изборни секции

Служители на всички структурни звена на МВР в областта са ангажирани в охраната на изборните секции, на изборните книжа и на обществения ред във връзка с вота за кметове на общини и населени места. Екипи от полицаи и пожарникари са извършили охранителни обследвания на 149 обекта, където ще бъдат разположени  288  изборни секции. В събота служители на МВР поемат охраната при транспортирането на изборните материали  и помещенията, в които ще се извършва гласуването до приключване на изборния процес.

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в деня на изборите на 5 ноември 2023 година

Нови удостоверения се издават от 31 октомври до 5 ноември включително, тъй като издадените за първи тур са невалидни.

За втория тур на изборите за кметове в населените места, където ще се проведат такива, служителите на  сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР, РУ и участъци към РУ ще работят на 4 ноември от 8.30 до 17.30 часа и на 5 ноември от 8.30 до 19.30 часа. Нови удостоверения се издават от 31 октомври до 5 ноември включително, тъй като издадените на първия тур на изборите на 29 октомври са невалидни.

В седмицата преди 5 ноември 2023 г., когато ще се проведе втория тур на изборите за  кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен/паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражняват правото си на глас:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, беше ускорено издаването ѝ или бе издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на

3 ноември 2023 г., по искане на гражданите, бе издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР - Плевен, РУ и участък към РУ за дните от 31 октомври до 4 ноември 2023 г. от 08.30 ч. до 17.00 часа. и на 5 ноември 2023 г. от 08.30 ч. до 19.00 часа. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 04.11.2023 г. (събота) и на 05.11.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3.В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична  карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, и ОДМВР - Плевен независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 5 ноември 2023 година.

От 29 септември до 6 ноември 2023 година в МВР работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98, а на територията на ОДМВР – Плевен - денонощната телефонна линия е 064 – 864 – 323. На тях, както и на e-mail [email protected], гражданите могат да сигнализират за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите. Сигнали се приемат и в районните управления, както и на тел. 112.