На работна среща беше обсъдена Карта на социалните услуги в област Плевен

Мисия

17-10-2023, 23:28

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Участници във форума бяха представители на общините и дирекциите за социално подпомагане в областта

В Областната администрация се проведе работна среща с цел обсъждане предложението за Карта на социалните услуги в област Плевен. Срещата е инициирана от Агенцията за социално подпомагане и е организирана съвместно с Областната администрация. Участници във форума бяха представители на общините и дирекциите за социално подпомагане в областта.

Началото на обсъждането беше поставено от областния управител Виолета Иеремиева. Тя изрази категоричната си решимост да бъде гарантирано правото на всички нуждаещи се лица в областта да ползват социални услуги.

Виолета Иеремиева подчерта, че изработването на Карта на социалните услуги в областта е нейна лична кауза, защото освен като представител на държавата, тя е съпричастна към социалната тема и като представител на хората с увреждания.

Законът за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги въвеждат планирането им на национално ниво, финансирани напълно или частично от държавния бюджет. Посочените нормативни документи отреждат съществена роля на общинските администрации при реализирането на  този процес.

На база анализите и предложенията за планиране на социалните услуги, изготвени от общините, са разработени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги. По този начин се очертава дългосрочна социална стратегия за следващите десет години.

Участниците във форума представиха анализ за всяка от общините на планираните потребности от социални услуги, част от които са: обучение за придобиване на умения, информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права, асистентска подкрепа, резидентна грижа, терапия и рехабилитация, дневна грижа за деца и пълнолетни лица.

В началото на месец ноември предстои заключителна среща за окончателно утвърждаване на Картата на социалните услуги в област Плевен.