Допълват тарифата за превоз на пътници от "Тролейбусен транспорт" – Плевен с Билетна система в електронна среда

Плевен

01-09-2023, 07:58

Снимка:

ОбС-Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Тарифата за превоз на пътници на „Тролейбусен транспорт" - Плевен да бъде допълнена с нов раздел - цени за превозни документи на електронни носители /пластики/, или т.нар. Билетна система в електронна среда, реши Общинският съвет. Предложението бе представено и прието на вчерашното заседание.

Действащата тарифа за превоз на пътници в Плевен е в сила от 1 февруари 2015 г. и е одобрена с решение на Общинския съвет. Съгласно същата цената на билета за еднократно пътуване е 1,50 лв., като има различни варианти на цена на абонаментна карта в зависимост от избрания пакет и категорията пътници (учащи, лица с увреждания, лица на възраст от 65-70г, лица на възраст над 70г.)

Преди две години Общината в партньорство с „Тролейбусен транспорт" въведе електронна система за таксуване в градския транспорт. Предвид това, че процеса на покупка и валидиране на този вид превозен документ се извършва на хибриден принцип, от „Тролейбусен транспорт" предлагат тарифата да бъде допълнена с т.нар. Билетна система в електронна среда.

Общинският съвет, със свое решение днес прие действащата тарифа за превоз на пътници в Плевен да бъде допълнена и с цени за превозни документи за електронни носители /пластики/, както следва:

Краткосрочни превозни документи – пластика:

Еднократно пътуване с електронен билет за един пътник - цена 1,40 лв.

Дневна /24-часова карта/ за неограничен брой пътувания за всички линии - 4,00 лв.

Дългосрочни превозни документи – пластика:

Абонаментна карта за всички градски линии за 15 календарни дни - 50 пътувания - 35 лв.

Абонаментна карта за всички градски линии за един месец /30 дни/-100 пътувания - 70 лв.

Абонаментни карти за учащи и студенти редовно обучение - пластика:

½ за учащи за м. юни и септември за всички градски линии в редовно учебно време 50 пътувания - 7 лв.

За един месец за учащи за всички градски линии 100 пътувания - 14 лв.

За три месеца за учащи за всички градски линии 300 пътувания - 42 лв.

Абонаментна карта за лица получаващи пенсия, навършили възрастта до 65 години – пластика:

За един месец за всички градски линии 100 пътувания - 32 лв.

За три месеца за всички градски линии 300 пътувания - 96 лв.

Абонаментна карта за лица от 65 г. до 70 г. - пластика:

- За един месец за всички градски линии 100 пътувания - 12 лв.

- Затри месеца за всички градски линии 300 пътувания - 36 лв.

Абонаментна карта за лица над 70 г. - пластика:

- За един месец за всички градски линии 100 пътувания - 10 лв.

- Затри месеца за всички градски линии 300 пътувания - 30 лв.

Абонаментна карта за лица с увреждания с 50% и над 50% с трайно намалена работоспособност и лица с придружител - пластика:

- За един месец за всички градски линии 100 пътувания - 32 лв.

- За три месеца за всички градски линии на хартиен носител - 100 лв.

- За три месеца за всички градски линии 300 пътувания - 96 лв.

Решението влиза в сила от 1 октомври 2023 г.