Още седмица кандидатите за съдебни заседатели в Окръжния и Районен съд - Плевен подават документи

Новините

17-07-2023, 18:10

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Документите се подават в деловодството на Общински съвет - Плевен в срок до 21 юли

Кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен и Районен съд - Плевен, имат още само седмица, за да кандидатстват и по двете процедури. Документите се подават в деловодството на Общински съвет - Плевен в срок до 21 юли 2023 г. /включително/.

Общинският съвет стартира процедурите със свое решение, прието на редовното заседание в края на м. юни. Избрана е 7-членна временна комисия за провеждане и на двата избора, утвърдени са и образци на необходимите документи. От района на местния парламент предстои да бъдат избрани общо 174 съдебни заседатели за двете съдебни инстанции - 75 за Окръжния съд и 99 за Районния.

Комисията ще извърша проверка на документите на кандидатите, след което ще изготви доклад и списък с допуснатите. Списъкът и съответната придружаваща документация за всеки един кандидат ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе в открито заседание на Комисията, като докладът от този етап също ще бъде качен на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.

Финал на процедурата е изготвяне и внасяне в Общинския съвет на докладна записка с проект за решение за определяне на съдебните заседатели съответно при Районен съд - Плевен, и Окръжен съд - Плевен, за мандат 2024 г. - 2028 година.

Определеният срок за приключване работата на временната комисия е 18 август 2023 г.

 

Съгласно Закона за съдебната власт, съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- с настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психически заболявалия;

- да не са съдебни заседатели в друг съд;

- да не са общински съветници от съдебния район;

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район;

- да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

- малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели за съответния съд, трябва да имат квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.