Владимир Николов и прокурор от Кралската прокурорска служба бяха на работно посещение в затвора в Белене

Мисия

23-06-2023, 11:19

Снимка:

ПРБ

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Г-жа Ким Холдън и придружаващите я лица от посолството се запознаха с историята на затвора

Окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов, съвместно с прокурор Ким Холдън от Кралската прокурорска служба и правен съветник в посолството на Обединеното кралство, проведоха работно посещение в затвора в Белене.

Г-жа Ким Холдън и придружаващите я лица от посолството се запознаха с историята на затвора, етапите от създаването му до настоящия момент, както и условията при които се изтърпява наказанието лишаване от свобода, възможностите за работа в затвора на лишените от свобода.

В рамките на работното посещение, г-н Камбуров - началникът на Затвора – Белене, представи на гостите ръководния си екип и ги запозна с набелязаните цели за подобряване условията на труд на надзорно-охранителния състав. Представи им и няколко конкретни проекта, целящи подобряване битовите условия и възможностите за обучение.