Клуб по спортни танци “Артефакт“ започва работа по проект "Спорт за децата в свободното време" - 2023 г.

Спорт

24-03-2023, 11:11

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Клуб по спортни танци "Артефакт" започва работа по проект "Спорт за децата в свободното време" - 2023 г.

Проектът допринася за постигане целите на програма "Спорт за децата в свободното време" - 2023 година и се финансира от Министерството на младежта и спорта. С неговото реализиране ще се създадат условия за повишаване на интереса в децата към здравословна физическа активност, ще се увеличат възможностите за участие в спортните занимания по спортни танци през свободното им време, както и ще им даде начално обучение по този вид спорт.

С реализирането на проекта ще се осигури възможност на децата да придобият знания, умения и навици за практикуване на спортни танци чрез свободен достъп до спортна база и безплатни занимания с квалифицирани треньорски кадри.

В изпълнение на проекта, от месец март 2023 година в спортната зала на Клуб по спортни танци “Артефакт”. По утвърден график децата ще имат възможност да придобият първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта. Осигурен е свободен достъп до спортната база, квалифицирани спортни специалисти и дежурни медицински лица.

Чрез реализацията на проекта Клуб по спортни танци "Артефакт“" цели повишаване ефективността от неговата общественополезна дейност, както и създаване възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие в областта на спортните танци.