Експерти от РДПБЗН – Плевен пропомнят основните правила за намаляване на риска от пожари

Мисия

29-11-2022, 09:38

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Бъдете много бдителни с огъня, апелират от пожарната

На територията на област Плевен от 1 октомври до 28 ноември 2022 година всички произшествия с жертви са от категорията битови пожари. За кратък период се отчита увеличение на загиналите и пострадали хора при пожари в жилищни сгради. При четири пожара е загинал един и са пострадали трима души.

Причини за пожарите са: късо съединение, техническа неизправност на газова бутилка, неправилно ползване на нагревателни уреди.

При два от тях причините се отнасят към неспазване правила за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен период.

Естествено през зимния сезон инцидентите в дома се увеличават, защото хората основно са на закрито и ползват отоплителни уреди. Тези пожари са свързани с човешки жертви и големи имуществени загуби. Заради това е задължително спазването на изискванията за безопасно отопление, а именно:

- Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.

- Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.

- Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.

- Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.

- Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.

- Коминните тела трябва редовно да се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.

- При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.

- При използване на газови отоплителни уреди с открито горене, задължително да се осигури приток на свеж въздух;

- Газови отоплителни уреди работещи на пропан бутан и бутилките за пропан бутан да не се разполагат  и използват в помещения, чиито под е разположен под нивото на прилежащия терен;

- След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.

- Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.

- Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.

- Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.

"Напомняме на гражданите на област Плевен за личната им отговорност за спазване на правилата за пожарна безопасност. Апелираме, при възникване на пожар, своевременно да се подава сигнал на тел. 112. Съобщението за пожар трябва да е кратко и точно, да се посочва точния адрес и има ли застрашени и пострадали хора", посочват ит пожарната.