Георг Спартански: От две години и половина държавата е застинала в безвремие и хаос

Мисия

25-11-2022, 17:08

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Кметът на Плеверн участва в Регионална дискусия за общините от Северозападния район

Задълбочена дискусия предизвика разработеният от Националното сдружение на общините в Република България/НСОРБ/ модел за децентрализация, който бе основна тема на проведената в Ловеч Регионална дискусия за общините от Северозападния район. 

"За да се проведат промени, да се реализират реформи, са нужни две страни. Едната - сме НСОРБ, но оттатък няма никой и това продължава вече две години и половина, в които държавата е застинала в безвремие и хаос", каза кметът на Община Плевен Георг Спартански.

"От 1995 г. – годината, когато българският парламент е ратифицирал Европейската харта за местно самоуправление, досега – 25 г. нищо не се е случило", подчерта той и припомни едно от основните положения на Хартата - местното самоуправление да гарантира реална възможност, в това число и финансова, на местните власти да реализират политики в интерес на общностите.

"Това става или с делегиране на отговорности и необходимите за това финанси, или с предоставяне на приходоизточници", посочи кметът на Плевен.

"Трябва да си дадем сметка, че през последните 25 г., с всеки нов бюджет делът на местните приходи в структурата на общинските бюджети намалява", изтъкна Спартански. По думите му делът на местните приходи стремглаво намалява и реално общините могат да разполагат свободно с между 8-10% от средствата по своите бюджети. Всички останали пари са фиксирани за делегирани дейности или тяхното разходване има ограничен характер.

Георг Спартански заяви, че за разлика от държавата, общините не могат да приемат бюджет с дефицит, да заложат занижени разчети за приходите, за да могат по своя преценка да разходват „допълнително събраните“ средства, както прави правителството. Той изрази подкрепа към идеята за преотстъпване на общините на 2% от ДДФЛ.

"Ние не казваме всички средства от данъците на хората да остават в общините, даваме си сметка, че държавата има задължения по много обществени системи. Но общините трябва да имат пряка заинтересованост за икономическата ангажираност на населението и с активността на бизнеса. Тези реформи са безнадеждно закъснели", подчерта пред своите колеги Георг Спартански и обърна внимание: „Властта трябва да си даде сметка, че държавата - това са общините, а общините – това са гражданите. Хората не са обект на управление, те са субект на управлението“, каза кметът на Плевен.

Регионалната дискусия с кметове и председатели на общински съвети от Североизточния район се организира от НСОРБ в рамките на цялостната програма за обсъждане в рамките на организацията на проблемите и възможностите, свързани с процеса на финансова децентрализация. Домакин на събитието е Община Ловеч.