В юбилейната за ВВС година, 65-годишното Българско астронавтическо дружество подготви интересна фотоизложба. Петима автори чрез емоционалния си и професионален обектив ни правят съпричастни с ежедневието в авиационните бази. От различни поколения са, но трайно свързали житието-битието си с бойната авиация. Четирима от тях-възпитаници на ВНВВУ и ВВВУ "Георги Бенковски": о.р. подполковник Николай Димов- специалност „Авиационно оборудване на летателните апарати“, капитан инж. Димо Вичев и лейтенант инж. Михаил Йорданов - специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели“, капитан инж. Иван Дончев - „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“. Огнян Стефанов е завършил „Художествена фотография“, представят близо 50 фотоса на самолети и вертолети, изпълняващи различни маньоври.

След премиерата на фотоизложбата "Авиационни делници" в Пловдив, първата от поредицата й срещи с публиката беше във ВВВУ "Георги Бенковски".

Специални гости на откриването бяха о.з. полковник доцент инж. Светлозар Асенов-председател на  Българско астронавтическо дружество – клон Пловдив, инициатор на фотоизложбата и неговият колега о.з. полковник Томирко Томанов.

Заместник – началникът на ВВВУ по учебната и научната част полковник доцент д-р инж. Асен Маринов сподели впечатленията си от съвместната си работа с част от авторите.

Приятни и емоционални бяха срещите на гостите със съратници от напрегнатото авиационно битие в авиационните бази.

Българското астронавтическо дружество (БАД) е основано от група учени, инженери и специалисти в гр.София на 08.12.1957 г. − 2 месеца след извеждането в орбита на първия изкуствен спътник на Земята "Спутник" (04.10.1957 г.). От датата на учредяването си БАД е доброволна обществена научна организация, чиято цел е да спомага за развитието на космическите и авиационните изследвания и приложните им дейности.

През 1958 г. БАД става член на Международната федерация по астронавтика (МАФ), а нейният председател (от 1957 до 1978 г.), големият български астроном акад. Никола Бонев, е избран за вицепрезидент на МАФ (1961-1963 г.). Председатели на БАД са били и академиците Кирил Серафимов и Димитър Мишев, а от 1987 до 1990 година председател е първият български космонавт Георги Иванов.

Почетни членове и носители на златната значка на дружеството са космонавтите Георги Иванов, Александър Александров и Красимир Стоянов.

София (клон ИКИТ-БАН) - проф. Пламен Ангелов;   сл. тел.: 02 979 34 51; имейл: [email protected]

            Пловдив - о.з. полк. доц. инж. Светлозар Асенов; . полк. инж. ВАСИЛ СЛАВКОВ

Членовете на БАД провеждат научни изследвания и популяризиране на постиженията в следните направления: астрономия; космически съобщения; физика на космоса; механика на космическите полети; дистанционни методи за аеро- и космически изследвания на Земята; космическа геодезия; космическо уредостроене; авиационна и космическа биология и медицина; социално-икономически проблеми на космическите полети; космическа метеорология; история на космонавтиката и авиацията.

            Варна - астр. Иван Иванов

            Стара Загора - доц. Алексей Стоев

            Троян - астр. Надка Данкова (Иванова)

                Ямбол - проф. Николай Петров

                    СЕКЦИИ

            Космически съобщения - доц. Анушка Станчева

                    КЛУБОВЕ

            Авиация - о.з. полк. инж. Нецо Ликов