121 служители на ОДМВР - Плевен са наградени за празника на българската национална полиция

Мисия

08-11-2022, 07:56

Снимка:

ОДМВР

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Сегашният празник ОД на МВР-Плевен посреща с добри резултати в дейността си

8-ми ноември е избран за ден на българската полиция през 1924 година по инициатива на софийския градоначалник О.З. подполковник Георги Кьосев и по предложение на Светия синод и лично на Митрополит Стефан. Прекъснат е след 1943 година. С решение 38 на Министерския съвет от 29 януари 1999 година е възстановена традицията за честване на професионалния празник на българската полиция в деня на Свети Архангел Михаил, символизиращ защитничеството като проява на мъжество и хуманизъм. Полицейските служители са призвани да прилагат закона така, както е записано в житието на светеца “Да гарантират животът, имотът и свободите на гражданите!”

"Днес, полицейските служители работят при условия, когато професионализмът сам по себе си не е достатъчен. Необходими са висока морална устойчивост и вътрешна мотивация. Да бъдеш полицаи е не само професия, а призвание и съдба.
Стремежът на ръководството на ОДМВР  – Плевен е да изгради ефективни полицейски екипи, от способни и компетентни хора, които имат ясни и прозрачни мотиви да работят за просперитета, спокойствието и благополучието на гражданите от област Плевен и  Република България, част от обединена Европа", споделят от областната дирекция.

"Хиляди полицейски служители в област Плевен са участвали в утвърждаването на професионализма и авторитета на една от най-мощните държавни структури в страната – тази на Министерството на вътрешните работи. И днес полицаи от различните структурни подразделения работят всеотдайно за противодействието на престъпността, опазването живота, здравето и имуществото на хората и за добър обществен ред. Сегашният празник ОД на МВР-Плевен посреща с добри резултати в дейността си. Всекидневните усилия на полицейските служители да отговорят на очакванията на гражданите са здравият фундамент за утвърждаването на авторитета на нашата институция и доверието на населението към нея",допълват от ОДМВР - Плевен.

Поздравление за професионалния празник на служителите в МВР от старши комисар Веселин Вътов

С цената на силна воля, труд, патриотизъм и компетентност, служителите от Плевенската полиция пазят ненакърнен духа и идеята за справедливост, законност и гражданско достойнство.

На 8 ноември празнуват служителите от държавната институция, на която по закон са отредени функциите по опазване на сигурността, обществения ред, правата, свободите и имуществото на гражданите. Съзнаваме с пълна отговорност, че безопасността и живота на другите зависи от нашия професионализъм и гражданска смелост.

Професионалният ни празник се свързва с постигнати високи резултати в противодействието на престъпността. През изминалите 10 месеца от началото на годината се запази положителната тенденция за намаляване на интензивността на криминалната престъпност. Мобилизираме и координираме  усилията си със съдебната власт, прокуратурата и органите на местно самоуправление.

Трудна е мисията на българските полицаи, но аз знам, че освен трудолюбие, ние притежаваме и нещо повече – мотивацията, че работим за България, за утвърждаване на демократичните принципи на обществено развитие, за доброто на родината и семействата ни. Истински знак за зрелостта на обществото е способността на правителствените институции да решават проблемите на хората.

Изразявам своята признателност за положения доблестен труд към ръководителите на звена, офицерите и сержантите, както и към служителите от гражданската администрация в структурните звена на полицията в област Плевен.
Благодаря на плевенската общественост, която винаги е била съпричастна към проблемите и отговорностите на служителите на реда. Разчитам на обществено доверие към политиката на реформи и промени в системата на МВР.

Вярвам, че и в бъдеще ще намерим сили да останем верни на принципите на професионализма, законността и демокрацията.

С вяра в добрата съдба на Родината, във Вашето трудолюбие и патриотизъм, пожелавам на служителите на полицията здраве и сила за превръщане на обществените приоритети в действия.

Честит празник!

***

За постигнати високи професионални резултати по повод 8 ноември с „Писмена похвала“ от ръководството на МВР са наградени шестима служители от ОДМВР – Плевен. От директора на ОДМВР – Плевен старши комисар Веселин Вътов са наградени с „Писмена похвала“ 115 служители от различни структурни подразделения на дирекцията и РУ в областта.

В ОДМВР - Плевен са пристигнали поздравителни адреси от ръководството на МВР, структури на местното самоуправление,  държавни институции и неправителствени организации за добрата координация в дейността по опазването на добрия обществен ред и противодействието на престъпността. 

Получени са благодарствени писма от граждани, които изказват признателност към полицейските служители за своевременната реакция, човешко отношение и съпричастност към проблемите на хората.