43 са офертите за технически проекти за ремонта на близо 52 км третокласни пътища в област Плевен

Животът

25-10-2022, 17:39

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Отворени са офертите в обществените поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на близо 52 км третокласни пътища в област Плевен.

В тръжната процедура за проектиране на основния ремонт на 11,7 км от третокласния път III-301 Козар Белене – Асеновци са отворени 13 оферти. Те са на:

Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ПЛЕВЕН“, с участници: „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

„ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;

„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД; „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.

Участъкът, предвиден за ремонт, преминава през с. Козар Белене и гр. Левски. Трасето свързва населените места в община Левски в област Плевен с община Летница в област Ловеч и с Крушунски водопади. Прогнозната стойност на поръчката е 234 600 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа. 

В обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 30,2 км от път III-3005 Ясен – Катунец са отворени 16 оферти. Те са на:

Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ПЛЕВЕН“, в което участват: „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

„Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

„ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

ДЗЗД „АМ Хемус-2016“;

Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и Ей Джей Консулт ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.

Участъкът, предвиден за ремонт, преминава през 7 населени места: Ясен, Дисевица, Търнене, Градина, Петърница, Бъркач и Беглеж. Индикативната стойност на поръчката е 604 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 90 календарни дни, разделен в три междинни етапа.

В третата обществена поръчка за проектиране на ремонта на 9,7 км от път III-3006 Радомирци – Червен бряг са отворени 14 оферти. Те са на:

Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ПЛЕВЕН“, с участници: „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

„ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;

Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 194 440 лв. без ДДС. Участъкът е основна пътна връзка на населените места в община Червен бряг с първокласния път I-3 Бяла-Ботевград и от там с направлението София – Плевен – Русе. В отсечката е регистрирано свлачище преди началото на гр. Червен бряг, на което през миналата година общината изпълни укрепителни и възстановителни работи, включително и реконструкция на пътното платно в участък с дължина 550 м, който е изключен от проектната разработка. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът за реализацията им.