Регионални срещи по проект „Знания за Натура 2000“ се проведоха за областите Плевен и Ловеч

Новините

24-10-2022, 16:09

Снимка:

РИОСВ - Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

В рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ на 19 и 20 октомври т.г. се проведоха две регионални събития за областите Плевен и Ловеч, открити от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова.

Срещите са част от националната кампания „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ и са насочени към въпроси, свързани с управлението на мрежата на регионално ниво.

В дискусията взеха участие представители на общини, държавни институции и неправителствения сектор. Бяха обсъдени правно-нормативната мярка за новия  подход за управление на Натура 2000 и отговорностите на заинтересованите страни, участващи в управлението на мрежата на регионално ниво.