Екипът на медицинския център в Гулянци връчи благодарствен адрес на кмета Лъчезар Яков

Животът

14-10-2022, 07:00

Снимка:

Община Гулянци

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Д-р София Паскалиева управител на МЦ "Д-р Александър Войников" гр. Гулянци връчи на кмета на общината благодарствен адрес за приноса му в подобряването на качеството на здравните услуги.

При срещата си с Лъчезар Яков тя изрази благодарност за осигурените отлични условия за работа на персонала и здравно обслужване на пациентите. През последните години Община Гулянци инвестира сили и средства в изграждането на парна инсталация в центъра, закупуването на апаратура, а през изминалите месеци беше извършен и цялостен ремонт и саниране на сградата и благоустрояване на терена около него.

Община Гулянци реализира обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на МЦ "Д-р Александър Войников" гр. Гулянци“ и подобект “Разработване и изпълнение на мерки по осигуряване на достъпна среда: рампа и асансьорна уредба“ по „Красива България“, мярка „Подобряване на социалната инфраструктура“. Проектът е на стойност 150 246 лева, като  52 000 лв. са съфинансиране  от общинския бюджет. Сградата беше санирана, изграден е нов покрив и асансьор с рампа за хора с увреждания.

Със средства от общинския бюджет в размер на 14 700 беше благоустроен и теренът около медицинския център – подменени са тротоарните плочки и е изграден удобен малък паркинг.

Медицински център „Д-р Александър Войников“ гр. Гулянци е сред основните звена на доболничната помощ на територията на общината. В него работят кардиолог, невролог, очен лекар, хирург, акушер-гинеколог и специалист вътрешни болести. Центърът разполага с оборудвана манипулационна, два ехографа и друга апаратура. Сградата е общинска собственост. В нея се помещават и кабинетите на общопрактикуващите лекари.