Средната заплата в област Плевен e била 1237 лв. за първото тримесечие на 2022 г.

Мисия

15-07-2022, 14:14

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 432 лв., а за частния – 1 144 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2022 г. се увеличават с 0.6% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 57.7 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“ и “Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивна промишленост“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Строителство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 27.0%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 15.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 15.1% и „Образование” - 10.6%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 461 повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 19.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 15.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – 9.0% и „Операции с недвижими имоти“ – 5.8%. Най-голямо намаление на наетите лица има в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 226 лв., за февруари – 1 215 лв. и за март – 1 269 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1 237 лв. и е по-малка спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. - с 1.0%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 432 лв., а за частния – 1 144 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 8.2% в сравнение с първото тримесечие на 2021 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 2.8%, а в частния сектор – с 11.5%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 996 лв.

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 732 лв.; 

„Финансови и застрахователни дейности” - 1 684 лв.;

„Държавно управление” - 1 509 лв.;

„Образование” - 1 453 лв.;

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 303 лева

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Плевен е на 12-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 218 лв., а с най-ниска област Кърджали – 1 022 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 593 лв. - с 356 лв. по-висока от тази за област Плевен.