Инспекцията по труда препоръчва на работодателите да предприемат мерки заради горещините

Новините

07-07-2022, 07:10

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Поради започналото повишаване на температурите Инспекцията по труда напомня, че работодателите са длъжни да предприемат мерки за минимизиране на риска при работа в горещините. Те могат да бъдат организационни или технически.

При работа на открито по-добър ефект имат организационните мерки като въвеждане на повече почивки, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида работа и др. Такива се предприемат, когато от Националния институт по метеорология и хидрология са подадени червен или оранжев код за опасни явления. Организационни мерки се препоръчват и при дейности на закрито (в работни помещения) при производствени процеси, съпътствани с отделяне на голямо количество топлина (например при леене на метали), за които техническите средства не биха имали голям ефект.

Техническите мерки са предпочитани при работата на закрито, когато работодателите са задължени да осигурят в помещенията подходяща температура, съобразена със специалната Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. В нея е регламентирано, че оптималната температура през топлия период на годината е в границите от 18ОС до 25ОС, в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. В същото време законодателят определя допустима температура до 28ОС за лека и средна работа, а за тежка - 26ОС. По изключение, в определени случаи, при много висока външна температура, тази стойност може да бъде съответно до 33 ОС или до 31 ОС.

На работниците трябва да се осигурят приоритетно колективни средства за защита при работа на открито, най-вече по отношение на риска от слънчев/топлинен удар. За възстановяване на топлинния баланс на организима трябва да се осигури достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване.

Осигурени трябва да бъдат и места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Осигуряването на долекарска и първа медицинска помощ е задължение на работодателя, както и възможност за транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Проверките на микроклимата са приоритет в дейности като строителство и селско стопанство, където трудът се полага основно на открито. Контролните органи извършват проверки както по сигнали, така и по време на текущата си инспекционна дейност.