Промениха наредбата за местните такси и цени на услугите заради безплатните детски ясли и градини

Мисия

30-06-2022, 10:13

Снимка:

ОбС

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното редовно заседание на Общински съвет - Плевен и прието единодушно от съветниците

Промени в действащата Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината прие на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Приетите промени са във връзка с отпадане на таксите за посещение на детски ясли и детски градини и са с цел синхронизиране на местното законодателство с държавната политика. Съветниците заседават в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“ по дневен ред от 33 точки.

През февруари тази година Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, според които официално детските градини и яслите стават безплатни от 1 април 2022 година. Това налага да бъдат направени промени и в местното законодателство - в случая в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Целта е привеждане на местния нормативен акт в съответствие от една страна с нормативните актове от по-висока степен, а от друга - с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.

Предложението за промени в общинската Наредба №17 бе първа точка в дневния ред на днешното редовно заседание на Общински съвет - Плевен и прието единодушно от съветниците.