Инспекцията по труда съдейства на Пътна полиция в общоевропейска инспекционна кампания

Новините

13-06-2022, 16:36

Снимка:

ГИТ

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Контролните органи на Агенцията ще следят за спазване на трудовото законодателство при извършването на превози

Екипи на Инспекцията по труда в цялата страна ще съдействат на Пътна полиция в засилените проверки на товарни автомобили и автобуси, които ще бъдат извършени в периода 13-19 юни в рамките на съвместни инициативи на Европейската мрежа за службите на Пътна полиция – ROADPOL. Проверките, които се провеждат на територията на целия Европейски съюз, се координират от Европейския орган по труда.

Контролните органи на Инспекцията по труда ще следят за нарушения от своята компетентност. Ще проверяват законосъобразното възникване на трудовите правоотношения и на командироването на шофьорите. За целите на кампанията са разработени въпросници, преведени на различни езици, чрез които ще се събира информация от шофьорите, работещи за чуждестранни превозвачи, необходима за идентифициране на работодателите им, за вида превоз, който извършват – международен, транзитен, каботаж, и др. Чрез Информационната система за вътрешния пазар на държавите членки (IMI) ще бъдат събирани допълнителни данни и при необходимост ще се търси съдействие на компетентните органи в съответната държава за предприемане на действия.

"Благодарение на съвместните проверки, данните, събрани от различните институции според техните компетентности, могат да бъдат съпоставяни, което гарантира по-голяма ефективност на контрола. Създадените контакти между екипите на различните администрации помагат също за по-бърза реакция, в случай че трябва да бъдат защитени правата на работещите, включително и при извършването на международни превози", информират от ГИТ.