17 млн. лв. ще бъдат инвестирани за обновяване на ВиК мрежата в Плевенска област

Новините

01-06-2022, 16:21

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

КЕВР одобри бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2022 – 2026 г.

"ВиК" ЕООД – гр. Плевен ще инвестира над 17 млн. лв. собствени средства в модернизиране на ВиК мрежата в новия регулаторен период. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2022 – 2026 г. С него са утвърдени и цени на ВиК услугите за 5-годишния регулаторен период.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нова цена на водата за битови и приравнени към тях потребители от 4,01 лв./куб. м. с ДДС.  От 1-ви юни 2022 година жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента:

- Доставяне на вода за питейно-битови нужди на цена 3,01 лв. с ДДС

- Отвеждане на отпадъчни води – 0,31 лв. с ДДС

- Пречистване на отпадъчни води на цена 0,69 лв. за  куб. м.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

Цената е под прага на социална поносимост, която за Плевенска област е 5, 35 лв./куб. м.

Повишаването на цената на водата за обособената територия е обосновано с драстично повишените цени на ел. енергията (300%), по-високите цени за поддръжка на водопроводната мрежа,  очакваната нова цена на водата, която „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен купува от ВиК-Ловеч за водоснабдяването на градовете Плевен и Червен бряг, както и от заложените от ВиК-Плевен инвестиции за пет години в размер на 17,2 млн. лв. за модернизиране на 82 км ВиК мрежи.

"ВиК" ЕООД – гр. Плевен не е спирало да работи по модернизирането на ВиК мрежата и съоръженията в областта с цел да предоставя по-качествена услуга на гражданите. За предходния регулаторен период (2017- 2021 г.) дружеството е направило инвестиции в общ размер на 9,465 млн. лв., с които са подменени над 63 км  водопроводна мрежа. Експертите работят системно да планират оптимално собствения финансов ресурс, с който да предоставят по-качествена услуга на гражданите и да намалят загубите на вода.

Рехабилитацията на ВиК мрежи и съоръжения остава приоритет и през новия регулаторен период – 2022-2026 г. За подобряване качеството на предлаганите услуги „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен планира да инвестира през настоящата 2022 г. средства за  обновяване на Вик мрежата в размер на 3, 307 млн. лв., като  ще бъдат подменени 14 км. водопроводна мрежа. Екипите на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен ще сменят амортизирани етернитови и стоманени тръби с ПЕВП и PVC на територията на общините от област Плевен.

През 2022 г. ще бъдат рехабилитирани следните ВиК мрежи в област Плевен:

- гр. Плевен: ж. к „Дружба“,  ул. „Ген. Столетов“,  ул. „Бургас“,  ул. Кара Колю“, ПС „Дружба“, ПС „Вит“,  ул. „Юрий Венелин“, ул. „Ал. Малинов“,  ж.к. „Сторгозия“ ;

- с. Ясен - довеждащ водопровод;

- гр. Гулянци - „Ал. Стамболийски“,

- с. Обнова - ул. „Тунджа“;

- с. Черквица, с. Асеновци,  с. Деков;

- с. Козар Белене – ул. „Иван Вазов“;

- с. Вълчи Трън- ул. „Хаджи Димитър“;

- гр. Славяново - ул. „Оборище“ и ул. „Лиляна Димитрова“;

- с. Мечка - ул. Рила“ и ул. „Съединение“;

- с. Пелишат: ул. „Васил Левски“ и „17 партизани“;

- с. Бъркач: ул. „Васил Цаков“ и ул. „Пирин“;

-  гр. Кнежа и с. Бреница;

- гр. Червен бряг – ул. Ген. Тошев“, ул. „Добрич“, ул. „Пирин“ , ул. „Калоян“ и ул. „Струма“, с. Чомаковци и с. Бресте - довеждащ водопровод.

Част от инвестициите през 2022 г. са предвидени и за модернизация на 40 помпени станции, което включва подмяна на помпени агрегати, кранове,  измервателни устройства и тръбна мрежа на територията на област Плевен. Те осигуряват безпроблемната работа на ВиК съоръженията.

За да се изгради и поддържа ВиК инфраструктура, която да отговаря на Европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, се изискват огромни средства за инвестиция в модернизация на водоснабдителните и канализационни мрежи, съоръжения и техника.

В утвърдения  бизнес план на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен за периода 2022-2026 г. се предвиждат следните инвестиции и корекции в цената на ВиК услугите:

2023 г.

2023 г. – Комплексна цена на водата –  4,36 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2023 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента: доставяне – 3,17 лв. с ДДС, отвеждане – 0,35 лв. с ДДС и пречистване – 0,84 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2023 г. средства в обновяване на мрежата в размер на над 2,932 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 14, 5 км. водопроводна  мрежа в област Плевен.

2024 г.

2024 г. – Комплексна цена на водата – 4,63 лв./куб.м. с ДДС. От 1 януари 2024 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,37 лв. с ДДС, отвеждане на отпадъчни води – 0,37 лв. с ДДС и пречистване на отпадъчни води – 0,89 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2024 г. средства в обновяване на мрежата в размер на  2,992 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 15 км. водопроводна мрежа в област Плевен.

2025 г.

2025 г. – Комплексна цена на водата – 4,90 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2025 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,54 лв. с ДДС, отвеждане – 0,42 лв. с ДДС и пречистване – 0,94 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2025 г. средства в обновяване на мрежата. За целта дружеството е предвидило 3,642 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 15,5 км. водопроводна  мрежа  в област Плевен.

2026 г.

2026 г. – Комплексна цена на водата – 5,20 лв. / куб. м. с ДДС. От 1 януари 2026 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,76лв. с ДДС, отвеждане – 0,45 лв. с ДДС и пречистване – 0,99 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2026 г. средства в обновяване на мрежата. За целта дружеството е заделило 4,257 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 23 км. водопроводна  мрежа в област Плевен.

От съществено значение за подобряване качеството и устойчивостта на предоставяните ВиК услуги в област Плевен е и осигуряването на финансиране на инвестиции в публични ВиК активи. През периода на бизнес плана 2022-2026 г. дружеството планира да инвестира в публични ВиК активи повече средства от предвидените в бизнес плана. За 2022 г. инвестициите на „ВиК“ ЕООД – Плевен ще бъдат в общ размер на 13,405 млн. лв. спрямо предвидените по договор 3,355 млн. лв.

Предвижда се водното дружество да започне да произвежда електроенергия от собствени източници. След пускане в експлоатация на фотоволтаична централа и ко-генератори ще оптимизират общите разходи за електроенергия.

Дружеството отчита и прогнозира високо ниво на качеството на питейната вода, с ниво на съответствие над 99,8% в големите зони на водоснабдяване, с което надвишава регулаторните изисквания. В малките зони на водоснабдяване се планира нивото на съответствие да достигне от 97,71% през 2020 г. до 98% през 2026 г., с което се изпълняват регулаторните изисквания.

В плана на дружеството е заложена и промяна  на работните заплати на заетите във ВиК оператора, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

„ВиК“- Плевен  със собствени средства  изпълнява и развива своята инвестиционна програма, заложена в Бизнес плана за предходния регулаторен период 2016-2021 г. и за регулаторен период 2022-2026 г. 

 

Дейност

мярка

2017

2018

2019

2020

2021

Водоснабдяване:

х.лв

849

1,340

2,341

2,452

2,236

Отвеждане:

х.лв

7

18

92

31

42

Пречистване:

х.лв

0

47

0

9

1

Общо отчетени инвестиции

х.лв

856

1,405

2,433

2,492

2,279

в т.ч. рехабилитирана вод.мрежа

км

4

8

14

20

17

             
             

Дейност

мярка

2022

2023

2024

2025

2026

Водоснабдяване:

х.лв

2,626

2,701

2,771

2,821

4,036

Отвеждане:

х.лв

357

132

127

727

127

Пречистване:

х.лв

324

99

94

94

94

Общо предвидени инвестиции

х.лв

3,307

2,932

2,992

3,642

4,257

в т.ч. рехабилитирана вод.мрежа-км.

км

14

14.5

15

15.5

23