Сигнал със сирени на 2 юни в почит към Христо Ботев и загиналите за България

Мисия

27-05-2022, 13:22

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Тест на сиренната система ще се проведе на 2 юни

С решение №211/31.05.1993г. на Министерския съвет, 2-ри юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.
    
В тази връзка и в изпълнение на чл.34 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019г., на 02.06.2022 г. в 12:00 ч. ще се проведе тест със сиренната система.
    
Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) в продължение на две минути, като ще бъде излъчен акустичния сигнал „Въздушна опасност”.