На 2 април се провежда изпитът по биология и химия за магистърските специалности на МУ-Плевен

Кандидат-студентите ще решават тестове и задачи под наблюдението на 160 квестори – служители и преподаватели

На 2 април 2022 г., събота, от 9:00 ч, Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) провежда присъствен кандидатстудентски изпит по биология и химия в един ден за специалностите „Медицина“ и „Фармация“. В този формат изпитът се провежда за втора година като двукомпонентен със съкратена продължителност и намален обем – общо четири часа, без фиксиране на времето за представяне по двете дисциплини. Конкурсът ще се проведе в 54 учебни зали в три от сградите на висшето училище – Ректорат, Учебен корпус и Факултет „Фармация“. Кандидат-студентите ще решават тестове и задачи под наблюдението на 160 квестори – служители и преподаватели.

По-висок брой зрелостници в сравнение с миналата година - общо 855 – ще се явят присъствено на конкурсния изпит за специалностите „Медицина“ и „Фармация“. Те ще имат възможност за още едно присъствено явяване на изпит през юли – на 05 юли 2022 г., с право на автоматично участие в класирането с по-високата оценка по биология и химия.

Кандидатите ще заемат местата си в изпитните зали от 8.00 до 8.30 ч. Точно в 8.45 ч в зала „Асклепий” на Ректората ще бъдат изтеглени изпитните варианти по биология и химия. Това ще стане в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност доц. д-р Соня Вълкова, председателите на комисиите за оценяване на конкурсните работи по биология и химия доц. Милена Атанасова и ас. Александър Пъшев, председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи Виржиния Лазарова и родители.

За безопасното протичане на изпита по биология и химия в МУ-Плевен е създадена необходимата организация за спазване на всички противоепидемични мерки – осигурени са предпазни средства и дезинфекция.