Ученици от ДФСГ "Интелект" проведоха онлайн среща с експерти на Бюро по труда

Акцент бе кариерното ориентиране на младите хора и възможностите за обучение и търсене на работа след завършване на образованието им.

По инициатива на Ученическия съвет на ДФСГ "Интелект" ученици от 11 и 12 клас на гимназията, както и част от младши посланиците се включиха в онлайн среща с експерти от "Бюро по труда" - гр. Плевен. Акцент бе кариерното ориентиране на младите хора и възможностите за обучение и търсене на работа след завършване на образованието им.

Възпитаниците на гимназията имаха въпроси относно дейностите на дирекциите "Бюро по труда", състоянието и развитието на местния трудов пазар, най- предпочитаните курсове и обучения сред работодателите и сред търсещите работа лица, мерките за включването на рисковите групи в пазара на труда и други.

Участници в срещата бяха Здравко Дафинов – временно изпълняващ длъжността директор на Бюро по труда- гр. Плевен и Теодора Петрова- главен експерт Посреднически услуги, както и Севинч Алиева и Йоана Лазарова- учители по икономика в гимназията.