Организират публично обсъждане на отчета на Бюджет 2020 на Община Плевен

Председателят на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев организира обществено обсъждане

Председателят на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. Обсъждането ще се проведе на днес, 13 септември, от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова", при спазване на всички противоепидемични мерки.

Общественото обсъждане на отчета на Бюджет 2020 на Община Плевен се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината. Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на отчета, Общинският съвет на Плевен трябва да приеме документа не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната, поясни Мартин Митев.