Организират детско състезание по риболов на брега на Дунав при с. Загражден

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните гр. Гулянци за втора поредна година организира състезание по риболов „Риболовците могат без дрога“. На 26 август на брега на р. Дунав, пясъчната ивица при с. Загражден ще се състезават деца на възраст от 11 до 14 години (към датата да нямат навършени 14). На 27 август ще се проведе състезанието за деца от 8 до 11 години.

Целите, които си поставя МКБППМН са:

– изграждане на негативно отношение към наркотичните вещества още от ранна възраст;

– „запалване“ на най-малките по риболова, което да ги стимулира да прекарват повече време сред природата и да ги отдели от компютрите и телефоните;

– запознаване с правилата за законен и безопасен риболов, изграждане на навици за опазване на природата и биоразнообразието, почистване на рибарското място;

Според регламента децата трябва да са придружени от родител или друг възрастен. Един придружител може да отговаря за не повече от две деца.

Има възможност за участие и извън класирането.

Във всяка от възрастовите групи са предвидени следните награди:

– за първо, второ и трето място (според общото тегло на уловената риба);

– за най-голяма риба;

– за най-малка риба;

– карък на състезанието (рибар, без късмет, на който не му е вървяло)

– при малките риболовци, всеки, който успее да хване 1 рибка, ще получи подарък – предоставената му въдица.

Придвижването до мястото на състезанието е индивидуално.

Участниците трябва да носят:

За малките:

столчета за сядане, живарници или кофа за всеки участник (уклейките и попчетата умират бързо в малка кофичка), вода за пиене, широка шапка.

Въдици, линии, стръв, захранки ще бъдат осигурени за всички от организаторите.

За големите:

собствени въдици (махови, до 5 метра), линии, столчета за сядане, живарници или кофа за всеки участник (уклейките и попчетата умират бързо в малка кофичка), вода за пиене, широка шапка, по собствена преценка – допълнителна захранка.

Желаещите да участват в състезанието по риболов могат да се запишат с коментар под публикацията за състезанието в страницата „Остани отговорен! /МКБППМН и децата на община Гулянци/“ или на тел: 0878514065, Ал. Мичев – секретар на МКБППМН гр. Гулянци. Заявките за участие се пишат/подават задължително от родител/придружител и съдържат име на детето, възраст, населено място.

В заявките за голямата възрастова група се посочва със собствена въдица или с осигурена на място.

Наслука, риболовци!