Ваня Савова-Цветанова и Иван Петков са назначени за зам.-областни управители на Плевен

Те са назначени със заповед на министър-председателя Стефан Янев

Ваня Савова-Цветанова и Иван Петков са назначени за заместник областни управители на Област Плевен. Те са назначени със заповед на министър-председателя Стефан Янев, информират от правителствената пресслужба.

Ваня Савова-Цветанова е работила последователно като младши съдия в окръжния съд-Плевен, прокурор в районна, окръжна, върховна административна и 10 години във Върховна касационна прокуратура. Висшето си образование е завършила в СУ "Св. Климент Охридски".

Иван Петков в периода 2009-2020 г. е бил началник на затвора в град Плевен. Притежава образователно квалификационна степен „магистър“ по специалността „Педагогика“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.