Партиите ще проведат консултации за съставите на СИК по повод изборите за нов парламент

Консултациите ще започнат в 11.00 ч. на 04.06.2021 година в Заседателната зала на Община Плевен

 На основание Указ № 130 от 12.05.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание, (обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.), Решение № 8-НС от 13.05.2021 година и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Решение № 17-НС от 26.05.2021 г. на Районната избирателна комисия – Плевен, и чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, кметът на Община Плевен отправя покана за провеждане на консултации за определяне състав на секционните избирателни комисии  на територията на Община Плевен.

Консултациите ще започнат в 11.00 ч. на 04.06.2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл. „Възраждане” № 2, гр. Плевен.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на СИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен, в категория „Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.“, подменю „Актуална информация“.