Започва основна реконструкция на ул. "Северна", въвежда се временна организация на движение от 18 май

Временната организация на движението ще бъде в сила до 14 октомври

Със Заповед на Кмета на Община Плевен № РД-12-166/14.05.2021 г. от 18 май 2021 г.се въвежда режим на временна организация на движението на ул. "Северна" в Индустриалната зона на Плевен. Причина е стартът на основна реконструкция на улицата, чийто изпълнител е "Инжстрой" ЕООД.

По време на строително-монтажните работи движението на превозни средства по  ул. "Северна" в участъка от кръстовището с ул. "Вит" до кръстовището с ул. "Втора Задгарова" ще бъде спряно и пренасочено по обходен маршрут.  Пешеходното движение в участъка по трасето ще бъде ограничено.

Временната организация на движението на ул. "Северна" ще бъде в сила до 14.10.2021 г.